Photo by Fractal Hassan

Stvaralačka Akademija 

Izgradi svoju samodovoljnost, oživi stvaralačku inteligenciju prirode u sebi.


Obrazovanje za Potpuni Razvoj Zasnovano na Svesti – Kvantnom Polju Beskonačne Inteligencije i Energije

Obrazovanje za Potpuni Razvoj Zasnovano na Svesti – Kvantnom Polju Beskonačne Inteligencije i Energije 

Stvaralačka akademija je organizovana da:

pomogne globalnom buđenju i promeni koja unapređuje život

pruža holističko znanje, veštine, alate

stvara uslove neophodne za oživljavanje sveukupne inteligencije prirode u individualnom i društvenom životu

U radu koristimo mudrost Veda i vekovnu baštinu čovečanstva sa ciljem da vratimo ravnotežu i jedinstvo na Zemlji.

Eko selo Stvaraoc je projekat Stvaralačke Akademije

To je holistički model samodovoljne porodice – otpornog socio-ekonomskog sistema.

Naš prioritet je povratiti sposobnost stvaranja naše sopstvene sudbine, a to je prirodno u zdravoj porodici:

● za zdravu porodicu potrebna je čista hrana, vazduh i voda koji mogu da održe život sada i za buduće generacije

● lični razvoj, holističko obrazovanje – intelektualno, duhovno, telesno, emocionalno

● održiva / nova Win-Win ekonomija gde dobijaju svi i niko ne gubi

Znanje i veštine za Samodovoljnost 

Postanite majstori ovih veština samodovoljnosti koje ćete da učite na kampu da bi počeli da gospodarite i stvarate svoju sudbinu-radost i uspeh u životu.

PRIRODNO ZDRAVLJE DUHA i TELA 

Naučite kako da ojačate vaš imuni sistem – Detoks metodama, pripremom zdrave hrane, upotrebom začina, biljnih preparata. Takodje zaštitu od virusa, toksina, parazita, štetnih zračenja… Tehnike Joge, disanja, meditacije, molitve, vizelizacije i drugo……

GAJENJE ZDRAVE HRANE 

Principi Vedske poljoprivrede, Permakulture i Biodinamike: Gajenje zdravog organskog -biološkog povrća, voća, zaštita od bolesssti i štetočina, čuvanje roda i semena, prerada.

PORODIČNA HARMONIJA 

Naučićete i dobiti iskustvo da izgraditie svrhovit život, kućni porodjaj kao i kućno odgjanje i obrazovanje dece, gde svako pomaže ostvarenje ciljeva članova porodice.

IZGRADNJA PORODIČNE EKONOMIJE i KUĆE 

Naučićete kako da organizujete održivo poslovanje: stvaranje novih vrednosti prema znanjima, talentima i sposobnostima. Razmena dobara, usluga i vrednosti…Izgradnja zdrave kuće i pomoćnih objekata…